Ajutor integrare

Cerere de scutire la școală

Antrag auf Unterrichtsbefreiung

Și totuși uneori copiii au motive întemeiate ca să nu vină la școală. Pentru aceasta părinții trebuie să completeze o cerere, în care să fie motivată scutirea. Vă prezint două modele.

  • Primul exemplu de scutire.
  • Al doilea exemplu de scutire pe care îl puteți copia și scoate la imprimantă.

Ich bitte, meinen Sohn/meine Tochter ……………………………………………………………………………

                                                             (Name, Vorname)                                               Klasse

am ………………………………………    ab………………………….. bis…………………………..

vom     U n t e r r i c h t      zu     b e f r e i e n.

Begründung:  …………………………………………………………………………………………………………….

                      …………………………………………………………………………………………………………….

                      …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………..                   ……………………………………………

Ort, Datum                                                                             Unterschrift

Der Antrag ist spätestens am Tag vor der gewünschten

Befreiung dem Direktorat vorzulegen.

G e n e h m i g t / Nicht genehmigt:                      …………………………………………………………

                                                                              Datum           Unterschrift                                                                              

Lasă un răspuns